MW3802 Jacket, Vintage Silk Kimono, Burgundy, Size S-M, 22” x  21”, by Maria Winner
MW3802 Jacket, Vintage Silk Kimono, Burgundy, Size S-M, 22” x  21”, by Maria Winner
Maria Winner

MW3802 Jacket, Vintage Silk Kimono, Burgundy, Size S-M, 22” x 21”, by Maria Winner

Regular price $240.00 $0.00
MW3802 Jacket, Vintage Silk Kimono, Burgundy, Size S-M, 22” x 21”

More from this collection