MW6902 Blouse, Vintage Kimono Silk, Peach & Grey, Size L- XL, 27” x  28”, by Maria Winner
Maria Winner

MW6902 Blouse, Vintage Kimono Silk, Peach & Grey, Size L- XL, 27” x 28”, by Maria Winner

Regular price $85.00 $0.00

Maria Winner Vintage kimono silk, Peach & Grey, size L- XL, $85., #6902, 4oz, 27” 28”.More from this collection